Tapu Vekaleti Nasıl Çıkartılır?


Yayın tarihi : Kategoriler : Blog

Tapu Vekaleti Nasıl Çıkartılır?

Bir kişinin başka birisinin adına resmi işlemleri yapabilmesi adına, onun vekili olduğunu gösteren noterlikçe onaylanmış olan evraka, vekaletneme denir. Resmi işlerde kullanılmakta olan vekâletin, kullanım alanlarından birisi de tapu işlemleridir. Ev alma ve satma işleri sırasında, bu işlere ait olan resmi evrak işleri ile uğraşıp, zaman kaybetmek ve yorulmak istemeyen kişiler, güven duydukları bir başka kişiye noterden vekaletname çıkarmak sureti ile bu tarz resmi devlete ait bürokrasi işlemlerini o kişinin yapmasını sağlayabilmektedirler.

 Tapu Vekaleti İçin Gereken Belgeler

Tapu vekaleti çıkarılabilmesi için, Tapu vekaletini verecek olan kişinin T.C. Kimlik kartı (Nüfus Cüzdanı), T.C. kimliğine ait olan numara bilgileri, adı ve soyadı, ev tapusuna ait olan bilgiler, 2 adet son 6 ay içerisinde çektirilmiş olması gereken fotoğraf lazımdır. Tapu vekaletini verecek olan kişi, tüzel kişi ise, yetkili olan kişiye ait olan kimlik belgesi, o kişinin talimatlarını içermekte olan belgeler ve kişinin imzası gerekmektedir.

 Tapu Vekaleti İçeriği ve Geçerlilik Süresi

Tapu vekaletinin verilmiş olduğu kişi, yalnızca vekalet üzerinde belirtilmiş olan işlemleri yapma hakkına sahip olmaktadır. Noterden, tapu için vekalet alınırken, o kişi tarafından hangi işlemlerin yapılacağı, açık ve net bir şekilde belirtilmelidir. Bu işler emlak alma, satma, konutu kiraya verme, terkin, inşaat, ipotek alanlarında olabilir. Bu işlemlerden herhangi biri vekalete yazıldığı anda, diğer kişi bu konu hakkında tam olarak hak sahibi olmaktadır. Yapılacak olan işlem tapu devri ise, bu konunun vekaletnamede özellikle belirtilmesi gerekmektedir. Yoksa vekil işlemi yapamamaktadır. Hak iddia edememekte, tapu hakkında dava açamamakta, sınırlama yapamamakta ve mahkemeye dava açılacak ise, başvuruları gerçekleştirememektedir.


Vekaletin geçerlilik süresinin, vekalet üzerinde belirtilmesi gerekmektedir, bu konunun atlanması durumunda vekil, ömür boyunca vekaletnamede yazan konular üzerinde hak iddia edecek konumda bulunacaktır.

 Vekalet Başvuru Süreci, İptal ve Azil İşlemleri

Tüm belgeler eksiksiz olarak tamamlandığı zaman, notere gidilerek vekalet başvurusu yapılmakta, noterin işlemde herhangi bir sorun görmemesi durumunda ise, vekil atama işlemi tamamlanmaktadır. Azil işlemi demek, vekil olarak noterde atanmış olan kişinin, vekillikten çıkarılması demektir. Azil işleminin yapılması durumunda, vekil belge üzerindeki tüm haklarını kaybetmekte ve taşınmaz üzerinde bundan sonra herhangi bir işlem yapamamaktadır. Azil işleminin yapılabilmesi için, tapu dairesine dilekçe verilmesi gerekmektedir.


Kısmi azil işlemi ise, vekile noterlikte verilmiş olan tüm haklardan bir kısmının geri alınması demektir. Bu durumda vekil, taşınmaz üzerindeki iptal edilmiş olan işlemleri yapamazken, diğer işleri yürütmeye devam edebilmektedir.

 Tapu Vekalet İşlemleri Fiyatları

Vekaletname ücretleri, noterde yaptırılacak olan işlemlere göre farklılık göstermektedir. 100 TL ile 600 TL arasında değişmekte olan vekaletname ücretleri, yalnızca asgari oranda yaptırılmakta olan işlemler içindir. Bu ücret, yaptırılacak olan işlerin artması ile birlikte artış göstermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konum :

Son Yazılar

Arşivler

Aradığınız gayrimenkulü bulamadınız mı?

Bizi arayın. Aradığınız gayrimenkulü size kısa sürede bulalım. 444 9 565