Yayın tarihi : Kategoriler : Blog, Emlak Haberleri, Genel

 Kat İrtifakı Nedir? Ne Zaman ve Neden Yapılır?

Bir arsa üzerinde yapılmakta veya ilerde yapılmış daire, dükkân, mağaza, salon gibi ayrı ayrı kullanmaya elverişli bölümler üzerinden yapı tamamlanma aşamasından sonra geçilen kat mülkiyetine esas olmak şartıyla, o arsanın paydaşları tarafından arsa payına düşen irtifak hakkına kat irtifakı denir. Kat irtifakı, arsanın ortaklarının aralarında anlaştıkları şekilde bir binanın inşa edilmesi için düzenlenmiş bir sözleşme olarak düşünülür.

Arsa tapusunda, binaya dair hiçbir düzenleme yapılmadığından inşaat bitip kat mülkiyeti tapusu çıkana kadar olan süreçte tüm devir ve satış işlemleri kat irtifakı tapusu ile sağlanmaktadır. Bu belge inşaatı yapan kişinin; binanın ne gibi özellikleri olacağını ve metrekaresi gibi teknik bilgilerin neler olacağına dair bilgiler sunar. Bina yapımına başlamadan önce ya da yapım aşamasındayken, hak sahiplerinin arsanın üzerindeki paylarını binadaki haklarını hukuken garanti altına almış olur.

 Kat İrtifakı Ne Zaman Yapılır?

İnşaat yapılmadan önce, arsanın bağlı bulunduğu bölgedeki Tapu Sicil Müdürlüğüne gidilir. Müteahhit konutun nasıl yapılacağına ve ne gibi teknik özelliklere sahip olacağına ait bir proje sunar. Projenin onaylanması, Belediyeler tarafından ilgili mevzuatlara uygunluğu değerlendirilir. Sonuç itibariyle, proje onaylanırsa kat irtifakı için tapu kütüğüne tescil ettirilir ve inşaata başlanır. Bodrum kat ve ev çıkıldıktan sonra, arsa sahipleri isterlerse kat irtifakı tapularını alabilirler. Yapımı devam eden binalarda ise Kat İrtifakı tescili yapılır.

Müteahhitler gerek inşaata başlamadan önce gerekse de inşaatın devamında finans kaynağı amacıyla taahhüt ettikleri ve söyledikleri yerleri maketten ve dairelerden sunum yaparak satmaktadırlar. Bu sebeple binanın inşaatı aşamasında Kat İrtifakından söz etmek mümkündür. Bu aşama binanın tam anlamıyla bitmiş bir şekilde bitmiş olması durumunda olsa bile gerekli incelemeler ve kontroller yapılmadan kat irtifakı sona ermiş sayılmaz. Hatta binalarda oturumlar devam etmiş olsa bile Kat İrtifakı devam etmektedir.

 Kat İrtifakı Neden Yapılır?

Buradaki amaç, üzerine inşaat yapılan arsa sahiplerinden birisinin veya müteahhidin kendisine ait bir payını satması durumunda ise diğer pay sahiplerinin bu işlemden zarar görmemesidir. Arsada pay sahibi olanlar yapılacak olan binadaki taşınmazlarını satmak isterlerse, bu işlem ile kat irtifakı tapusuyla sorunsuz bir şekilde yapılmaktadır. Kat irtifakı tapusunun olmaması durumunda arsa tapusu üzerinden yapılan hisse satışı mevzu bahis olursa bu durum büyük risklere yol açar.

Kat irtifakı ile tapu almanın en önemli riski, binanın tamamlanma derecelerine göre artıp azalmaktadır. Bu sebeple evin tamamlanma derecesinin mutlaka öğrenilmesi gerekmektedir. Binanın tamamlanma derecesini ise ilgili yapının ruhsatını verecek olan Belediyeden öğrenilebilir. Binanın neden tamamlanmadığı ve hangi eksiklikleri olduğu bilinirse bu durumu tahmin etmek daha kolay olacaktır. Ayrıca müteahhidin inşaatı tamamlama niyeti de burada çok önemlidir. Zira inşaatı yarım bırakılmış bir projeyi bitirme amacı gütmeyen yerden taşınmaz almakta oldukça risklidir. Kat İrtifakının sonlandırılamamasının nedenlerinden bir tanesi de müteahhitlerin vergi ve sigorta borçlarını ödememeleridir. Bu borçlar ödenmediği takdirde bina tamamlansa bile ev verilmemektedir.

Bir arsa veya emlak üzerinde inşaatı bitmiş ve tamamlanmış olan bir binanın daire ve dükkanları haricindeki tüm tesisleri kullanılır hale gelmiş ise bina içerisinde yaşamı engelleyecek bir alanın olmaması durumunda sunulan projenin tam anlamıyla sonuçlanmış olması durumunda ilgili Belediye tarafından bina incelenip uygun görülürse binaya Yapı Kullanım İzni Belgesi verilir. Bu belgenin alınmasıyla artık Kat İrtifakı sona ermiş olur.

 Kat irtifakı kurulması için gereken belgeler şunlardır;

Kimlik belgesi ve 1 adet fotoğraf

Yetki belgesi ve Vekâletname

Mimari proje, Vaziyet Planı ve Yönetim Planından oluşur.

Kat irtifakı alındıktan sonra belediyelere verilen projeden aykırı inşaat tamamlanabilir. Bu durum ülkemizde belirli semtlerde yaşanmaktadır. Bu binalarda nihai tapular alınamamakta ve zaman zaman düzenlenen aflarda bile bu sorunlar belirli ölçüde çözülse de, bu aflar benzer aykırılıklara neden olmaktadır.

Kat irtifakı sayesinde, inşaat başlamadan önce kat karşılığı ile müteahhit sözleşmesi imzalanabilir ve ardından satış işlemleri konut kredisi kullanılarak yapılır.

Kat mülkiyeti ile binanın projeye uygun olarak yapıldığı anlaşılır.

 Kat irtifakının riskleri ise şunlardır;

Arsa sahiplerin ya da hak sahipleri dava açabilir ve yıkım kararı aldırabilir.

Aynı durum belediye için de geçerlidir. İlgili belediye yıkım kararı alabilir.

Konut kredisi kullanılamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konum :

Son Yazılar

Arşivler

Aradığınız gayrimenkulü bulamadınız mı?

Bizi arayın. Aradığınız gayrimenkulü size kısa sürede bulalım. 444 9 565