Fek Yazısı Nasıl Alınır?


Yayın tarihi : Kategoriler : Blog

Fek Yazısı Nasıl Alınır?

Fek Yazısı Nedir ve Nasıl Alınır?

           Ev kredisi vasıtasıyla gayrimenkul sahibi olan kişilerin alması icap eden fek yazısı, tapuda hak sahibi olabilmek için gerekli şartlar arasındadır. Bir gayrimenkulün, alım işlemlerinde ya da farklı bir amaçla kullanılan kredilerde teminat olarak gösterilmesi ipotek şeklinde tanımlanır. İpotek işlemi, bütünüyle kredi sözleşmesinde gösterilen mal üzerinden ayni bir hakkı ifade ettiğinden, kredi borcunun sona ermesi söz konusu olduğunda ipoteğin kaldırılması gerekmektedir. İpoteğin kaldırılması sürecine ilişkin işleyişi başlatan ve temel olan belge ise fek yazısıdır.


Fek yazısı, emlak sektörüyle ilgilenen kişilerin özellikle vakıf olduğu, kişinin gayrimenkul üzerindeki ipoteğinin kaldırılmasına yarayan banka tarafından düzenlenen belgedir. Gayrimenkule ilişkin tüm borcun bittiğini gösterir bir belge anlamı taşıyan bu yazı, ipoteğin kaldırılması yönünde bilgileri içerir. İpotek sahibi bankaca hazırlanan fek yazısının tapu sicil müdürlüğünce işleme alınmasının ardından gayrimenkul üzerindeki ipotek kalkmış olur.

 Fek Yazısı Almak için Gerekli Olan Belgeler

Bankalarca düzenlenen ve gayrimenkule ilişkin ipoteği sonlandıran fek yazısını almak için ilk şart, tüm borcun sona ermiş olmasıdır. Yanı sıra, yazıyı alabilmek için diğer belgeleri de tamamlamak gerekmektedir. Fek yazısı için gerekli belgelerden birincisi, ipoteğe konu gayrimenkule ait varsa tapu senedi veya ada ve parsel numaralarını içinde barındıran resmi evraktır. Bu belgelerin temin edilemediği durumlarda ise malikin sözlü beyanı da kabul görülür.


Yanı sıra, alacaklı veya yetkili kıldığı temsilci ile borçlunun fotoğraflı şekilde nüfus cüzdanı, pasaport ya da avukat kimliği aslı ve fotokopileri de fek yazısı alabilmek için gereklidir. Bu noktada tüzel kişilerden vergi numaraları, gerçek kişilerden ise kimlik numaraları istenir. Son altı ay içinde çekilmiş olmak kaydıyla, alacaklı veya yetkili temsilcisi için iki, borçlu için bir adet vesikalık fotoğrafın yapılacak işlemlerin hazırda tutulması gerekmektedir. Taraflardan biri veya her ikisinin temsilcilerinin varlığı durumunda, temsil yetkisini gösteren belgenin de mevcut belgelere eklenmesi gerekir.

 Fek Yazısı için Noter Onayı Gerekli midir?
Fek yazısı almak için yapılması gerekli ilk fiil, bankaya dilekçe vermektir. Dilekçe doğrultusunda, banka tarafından düzenlenen fek yazısının noterde onaylatılması ve noter onay işleminin tarihini takip eden bir yıl içerisinde, Tapu Sicil Müdürlüğü’ nde sicil kaydına bunun işlenmesi zorunludur. İpoteğin fek edilmesi olarak isimlendirilen bu işlem, gayrimenkule ilişkin ipoteğin tapudaki kayıtlardan çekilmesi manasına gelmektedir. Diğer yandan, bankalara göre değişen tutarlarda talep edilen fek masraflarının nasıl alınacağı ipoteğin başlangıcı sırasında imzalanan sözleşmede belirtilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konum :

Son Yazılar

Arşivler

Aradığınız gayrimenkulü bulamadınız mı?

Bizi arayın. Aradığınız gayrimenkulü size kısa sürede bulalım. 444 9 565